Một số mã lỗi thường gặp ở máy photocopy Xerox

Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Hà Nội - Một số mã lỗi (error code) thường gặp ở máy photocopy Xerox

 

 Mã Lỗi (Error code)

 Nguyên Nhân (possible cause) 

 Giải Pháp (recommended solution)

003-xxx FIP  
003-310 Dung lượng bộ nhớ mở rộng IIT không đủ  
003-318 IITsc Soft bị lỗi  
003-319  Phát hiện bộ phận ñiều khiển video IITsc bị lỗi  
003-320  Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 1   
003-321  Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 2   
003-322  Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 3   
003-344  đường hotline IISS-ESS X bị lỗi khi ở chế độ ON  
003-345  X PIO không khớp Lỗi 1  
003-346  X PIO không khớp Lỗi 2   
003-702  X PIO không khớp Lỗi 2   
003-750  Tài liệu bị thiếu ở book duplex   
003-751  Dung lượng PANTHER không đủ   
003-752  Không thể scan ở độ phân giải 600 DPI  
003-753  Không thể scan ở độ phân giải  lớn hơn 300 DPI.  
003-757  Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI  
003-760  Lỗi về cách thiết lập scan   
003-761  Kích thước khay giấy không đúng  
003-763  Không tìm thấy sơ đồ điều chỉnh   
003-764  Tài liệu bị thiếu (hình ảnh chồng lên nhau)   
003-780  Lỗi Nén hình ảnh scan  
003-795  Lỗi giới hạn AMS   
003-940  Bộ nhớ DAM không đủ   
003-942  Tự động dò tìm kích thước tài liệu bị lỗi   
003-952  Màu của tài liệu trả về không phù hợp   
005-xxx  DADF  
005-121 Sensor lấy giấy CVT ở chế độ ON JAM RAP  
005-122  Tiền đăng ký giấy giấy CVT Simplex/Side1 ở chế độ ON JAM RAP  
005-123  Đăng ký giấy CVT Simplex/Side1 JAM RAP   
005-125  Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP   
005-131  Bộ đảo CVT ở chế độ ON JAM RAP   
005-132  Bộ đảo CVT ở chế độ ON 2 JAM RAP  
005-134  Bộ đảo CVT ở chế độ OFF JAM (Inverter) RAP   
005-135  Tiền ñăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP   
005-136  Đăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP  
005-139  Sensor Invert CVT ở chế độ Off JAM RAP  
005-145  Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP   
005-146  Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP  
005-147  Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM (đảo chiều) RAP   
005-194  Cỡ Size SS không khớp với JAM trên RAP cỡ size hỗn hợp   
005-196  Cỡ Size CVT không khớp với JAM (không pha trộn) RAP   
005-197  Cỡ Size hỗn hợp bị cản lại JAM RAP  
005-198  Cỡ Size quá ngắn JAM RAP   
005-199  Cỡ Size quá dài JAM RAP   
005-280  Lỗi DADF-EEPROM RAP   
005-283  Lỗi logic của sensor chỉ mức DADF   
005-284  Logic sensor APS DADF RAP Lỗi  
005-285  Nudger DADF Không nâng được   
005-286  Sensor lấy giấy DADF bị lỗi RAP  
005-302  CVT Feeder Cover Interlock Open RAP   
005-304  Công tắc nắp trên CVT mở RAP   
005-305  CVT Feeder Cover Interlock Open (đang hoạt động) RAP   
005-307  Công tắc nắp trên CVT mở ra khi đang hoạt động RAP   
005-906  Sensor lấy giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
005-907  Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-908  Sensor đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
005-913  Sensor Invert CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
005-915  Sensor CVT APS số 1 ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
005-916  Sensor CVT APS số 2 ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
005-917  Sensor CVT APS số 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
005-942  Lỗi nạp bản gốc trên DADF RAP   
005-943  Lỗi nâng khay DADF RAP   
010-xxx  Fuser   
010-313  Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hỏng RAP   
010-314  Bộ cảm biến nhiệt cạnh bên bị hỏng RAP   
010-317 Lối sensor lô sấy ( DC-II 7000)  
010-318  Lỗi phục hồi Hot-sagging RAP   
010-320  Trục sấy bị quá nhiệt RAP   
010-326 (DC-II 7000)    Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor lô ép DC-II 7000
010-327  Lỗi định thời bộ sấy RAP   
010-338 Lỗi cụm sấy (Fuser) Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor nhiệt, điện trở nhiệt, đèn sấy. Thiết lập lại: NVM 744-005/220 đặt 0
010-398  Lỗi khoá bộ sấy RAP   
016-311 The scanner was not detetced  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế board scanner 
041-xxx NVM  
041-210   MCU NVM bị lỗi Module khay RAP    
041-211   Module khay không thể đọc/ghi NVM RAP    
041-340   Không thể đọc/ghi MCU RAM RAP    
041-362   Không thể đọc/ghi IOT NVM RAP    
041-363   MCU NVM bị lỗi RAP    
041-364   MCU CPU không đủ mạnh để truy cập NVM RAP    
041-366   Mạch điện Asic điều khiển Crum bị lỗi RAP    
042-xxx  Drives ( Truyền động)  
042-310 Main Motor Failure RAP The Main Motor is not rotating at the specified speed.  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế motor chính
042-323  Bộ truyền động Motor Drum K bị hỏng RAP   
042-325  Motor chính bị hỏng RAP   
047-xxx  Communication (Kết nối)  
047-211  OCT1 không hoạt động RAP   
047-212  OCT2 không hoạt động RAP   
041-213  Finisher không phù hợp RAP   
041-214  Giao tiếp MCU-DM bị lỗi RAP   
041-215  Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP   
047-216  Lỗi giao tiếp MCU-Finisher RAP   
047-218  Lỗi giao tiếp MCU-TM RAP   
047-315  Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP   
059-315/317 ... ...
061-xxx ROS  Laser  
061-315  SOS Long K bị lỗi RAP  
061-320/321  Motor ROS không hoạt động RAP  Kiểm tra vệ sinh trước khi thay thể motor hộp laser
061-333  Quạt của ROS bị hỏng RAP   
062-xxx IIT  Dàn Gương  
062-210  đường hot line IISS bị lỗi RAP   
062-211  IISS EEPROM Local bị lỗi RAP   
062-277  IISS DADF Communication bị lỗi RAP   
062-300  Hở công tắc nằp cửa trên RAP   
062-310  IISS EEPROM Local bị lỗi RAP   
062-311  Logic phần mềm IISS lỗi RAP  
062-345  Hệ thống phụ IISS EEPROM bị lỗi RAP   
062-357 Quạt CCD lỗi  
062-360  lỗi Vị trí Carriage RAP  NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương  Power on/off
062-371  độ chiếu sáng đèn không đạt RAP   
062-380  Lỗi Platen AGC CH1 RAP  NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương
062-386  Lỗi Platen AOC CH1 RAP  NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương 
062-389  Carriage hoạt động quá tải RAP  
062-392  Bộ nhớ IISS PWBA bị lỗi 1 RAP   
062-393  IISS PWBA bị lỗi 2 RAP ( Lỗi chức năng SCAN )  
062-395 IIT PWB Power cable connection fail RAP Kết nối cáp board scan lỗi
062-396 CCD cable connection fail RAP   
062-397 IIT-cont Video cable connection fail RAP   
062-398 IIT-cont I/O cable connection fail RAP  
062-500 Write to error during download RAD  
071-xxx Tray 1  
071-105  Sensor đăng ký giấy khay 1 ở chế độ ON JAM RAP   
071-210  Nâng khay 1 không hoạt động JAM RAP    
071-211   Khay 1 bị lỗi RAP    
072-xxx   Tray 2   
072-101   Khay 2 không lấy giấy JAM RAP   
072-105   Sensor đăng ký giấy khay 2 ở chế độ ON JAM RAP    
072-210   Nâng khay 2 không hoạt động JAM RAP    
072-211   Khay 2 bị lỗi RAP    
077-xxx  JAM & Cover Open  
077-101   Sensor đăng ký giấy ở chế độ OFF JAM RAP   
077-103   Fuser Exit Sensor ở chế độ OFF JAM RAP    
077-104   Exit Sensor ở chế ñộ OFF (quá ngắn) JAM RAP   
077-106   Fuser Exit Sensor ở chế độ ON JAM RAP   
077-109   IOT Exit Sensor ở chế độ ON JAM straight RAP    
077-113  IOT Exit Sensor ở chế độ Off JAM straight RAP   
077-114  Exit 2 Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP  
077-129  Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng)   
077-130  Duplex Out Sensor ở chế độ ON JAM RAP  
077-131  Duplex wait Sensor ở chế độ ON JAM RAP   
077-211  Phát hiện ra Module khay không phù hợp RAP   
077-300  Nắp trước của IOT bị mở RAP   
077-301  Công tắc bên trái bị mở RAP   
077-305  Công tắc nắp bên trái module khay bị mở RAP   
077-307  Nắp DUP bị mở RAP   
077-308  Công tắc nắp bên trái trên bị mở RAP   
077-309  Công tắc nắp trái dưới bị mở RAP  
077-310  Bộ ñiều khiển không gửi hình ảnh RAP   
077-311 (DC-II 7000) Sensor home vị trí gần đầu phía trong cụm sấy (DC-II 7000) Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor, có thể bị lệch vị trí 
077-329  Môtơ chính không dừng lại RAP  
077-900  Sensor ñăng ký giấy ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
077-901 Fuser Exit Sensor ở trạng thái tĩnh ( không hoạt động) JAM RAP Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor 
077-902  Exit Sensor 2 ở chế độ ON JAM standby RAP   
077-904  Sensor lấy giấy ra khay 2 ở trạng thái tĩnh RAP   
077-905   Sensor lấy giấy ra khay 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP    
077-906   Sensor lấy giấy ra khay 4 ở trạng thái tĩnh JAM RAP    
077-907  Duplex Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP Kẹt sensor duplex 
077-909 One of the IOT sensor detected paper  Lỗi kẹt giấy
091-xxx  Drum  
091-320   Kiểm tra thay thế cao áp trống
091-401  Tuổi thọ Drum sắp hết RAP  
091-440  Tuổi thọ Drum trước khi sắp hết hạn RAP   
091-912  Không thể cài đặt XERO/Developer Cartridge RAP   
091-913  Hết tuổi thọ Xero/Developer Cartridge RAP    
091-914   Xero/Developer Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP  
091-915   Xero/Developer Cartridge CRUM không thể ghi dữ liệu RAP   
091-916   Dữ Liệu Drum CRUM không khớp RAP    
092-xxx  Process Control

 
092-315 (DC-IV 3065)   Thay từ ( chú ý: Từ chuẩn của Xerox 3065
092-910  Sensor ATC không hoạt động RAP  
093-xxx  Toner Supply  
093-311 (DC-II 7000) Rotary Assembly Failure Kiểm tra sensor hopper (TD) và hệ thống cấp mực
093-312  Môtơ phân phối mực không hoạt động RAP  
093-406  Hộp mực đen Toner black sắp hết RAP   
093-912  Hộp mực đen hết mực RAP  
093-924  Toner Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP   
093-925  Dữ liệu Toner Crum bị lỗi RAP   
093-926  Dữ Liệu Toner Drum CRUM không khớp RAP   
124-313/315  Lệch serial number   IOT,SYS1,SYS2 đặt lại serial number
     
Danh mục tin: 

Liên hệ

0982.256.800


Công ty CP Đầu Tư TM Phát Triển Việt Tín Địa chỉ: Số 6, Ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Email:viettincopy@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

                   
Hãy gửi thắc mắc đến chúng tôi
Go to top