Một số mã lỗi thường gặp ở máy photocopy Xerox

Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Hà Nội - Một số mã lỗi (error code) thường gặp ở máy photocopy Xerox

 

Mã Lỗi (Error code)

  Nguyên Nhân (possible cause)  

 Giải Pháp (recommended solution)

003-xxx FIP   
003-310 Dung lượng bộ nhớ mở rộng IIT không đủ  
003-318 IITsc Soft bị lỗi  
003-319 Phát hiện bộ phận điều khiển video IITsc bị lỗi   
003-320 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 1  
003-321 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 2   
003-322  Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 3  
003-344   Đường hotline IISS-ESS X bị lỗi khi ở chế độ ON  
003-345   X PIO không khớp Lỗi 1   
003-346   X PIO không khớp Lỗi 2    
003-702   X PIO không khớp Lỗi 2    
003-750  Tài liệu bị thiếu ở book duplex    
003-751  Dung lượng PANTHER không đủ    
003-752   Không thể scan ở độ phân giải 600 DPI   
003-753   Không thể scan ở độ phân giải  lớn hơn 300 DPI   
003-757   Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI   
003-760   Lỗi về cách thiết lập scan    
003-761   Kích thước khay giấy không đúng   
003-763   Không tìm thấy sơ đồ điều chỉnh    
003-764   Tài liệu bị thiếu (hình ảnh chồng lên nhau)    
003-780   Lỗi Nén hình ảnh scan   
003-795   Lỗi giới hạn AMS    
003-940  Bộ nhớ DAM không đủ    
003-942   Tự động dò tìm kích thước tài liệu bị lỗi    
003-952   Màu của tài liệu trả về không phù hợp    
005-xxx   DADF   
005-121  Sensor lấy giấy CVT ở chế độ ON JAM RAP   
005-122   Tiền đăng ký giấy giấy CVT Simplex/Side1 ở chế độ ON JAM RAP   
005-123   Đăng ký giấy CVT Simplex/Side1 JAM RAP    
005-125   Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP    
005-131   Bộ đảo CVT ở chế độ ON JAM RAP    
005-132   Bộ đảo CVT ở chế độ ON 2 JAM RAP   
005-134   Bộ đảo CVT ở chế độ OFF JAM (Inverter) RAP    
005-135   Tiền ñăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP    
005-136   Đăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP   
005-139   Sensor Invert CVT ở chế độ Off JAM RAP   
005-145   Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP    
005-146   Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP   
005-147   Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM (đảo chiều) RAP    
005-194   Cỡ Size SS không khớp với JAM trên RAP cỡ size hỗn hợp    
005-196   Cỡ Size CVT không khớp với JAM (không pha trộn) RAP    
005-197   Cỡ Size hỗn hợp bị cản lại JAM RAP   
005-198   Cỡ Size quá ngắn JAM RAP    
005-199   Cỡ Size quá dài JAM RAP    
005-280   Lỗi DADF-EEPROM RAP    
005-283   Lỗi logic của sensor chỉ mức DADF    
005-284   Logic sensor APS DADF RAP Lỗi   
005-285   Nudger DADF Không nâng được    
005-286   Sensor lấy giấy DADF bị lỗi RAP   
005-302   CVT Feeder Cover Interlock Open RAP    
005-304   Công tắc nắp trên CVT mở RAP    
005-305   CVT Feeder Cover Interlock Open (đang hoạt động) RAP    
005-307   Công tắc nắp trên CVT mở ra khi đang hoạt động RAP    
005-906   Sensor lấy giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-907   Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP    
005-908   Sensor đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-913   Sensor Invert CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-915   Sensor CVT APS số 1 ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-916   Sensor CVT APS số 2 ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-917   Sensor CVT APS số 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-942   Lỗi nạp bản gốc trên DADF RAP    
005-943   Lỗi nâng khay DADF RAP    
010-xxx  Fuser    
010-313   Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hỏng RAP    
010-314   Bộ cảm biến nhiệt cạnh bên bị hỏng RAP    
010-317  Lỗi sensor lô sấy ( DC II 7000 )   
010-318   Lỗi phục hồi Hot-sagging RAP    
010-320  Trục sấy bị quá nhiệt RAP    
010-326 (DC-II 7000)      Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor lô ép DC-II 7000
010-327   Lỗi định thời bộ sấy RAP    
010-338  Lỗi cụm sấy (Fuser)  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor nhiệt, điện trở nhiệt, đèn sấy.  
010-398  Execute Component Control for the Fuser Fan    Kiểm tra hoạt động quạt tản nhiệt
016-311  The scanner was not detetced   Kiểm tra kết nối hoặc thay thế board scanner  
041-xxx  NVM   
041-210    MCU NVM bị lỗi Module khay RAP     
041-213 Finisher không phù hợp RAP   
041-214   Giao tiếp MCU-DM bị lỗi RAP   
041-215  Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP    
041-211   Module khay không thể đọc/ghi NVM RAP     
041-340   Không thể đọc/ghi MCU RAM RAP     
041-362    Không thể đọc/ghi IOT NVM RAP     
041-363    MCU NVM bị lỗi RAP     
041-364    MCU CPU không đủ mạnh để truy cập NVM RAP     
041-366    Mạch điện Asic điều khiển Crum bị lỗi RAP     
042-xxx   Drives ( Truyền động)   
042-323   Bộ truyền động Motor Drum bị hỏng RAP    
042-325   Motor chính bị hỏng RAP    
047-xxx   Communication (Kết nối)   
047-211   OCT1 không hoạt động RAP    
047-212   OCT2 không hoạt động RAP    
     
     
     
047-216   Lỗi giao tiếp MCU-Finisher RAP    
047-218   Lỗi giao tiếp MCU-TM RAP    
047-315   Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP    
059- 315/314/317  Nhiệt độ cụm sấy bị thiếu    
061-xxx ROS  Laser   
061-315   SOS Long K bị lỗi RAP   
061-320/321   Motor ROS không hoạt động RAP    Kiểm tra vệ sinh trước khi thay thể motor hộp laser
061-333   Quạt của ROS bị hỏng RAP    
062-xxx IIT   Dàn Gương   
062-210   Đường hot line IISS bị lỗi RAP    
062-211   IISS EEPROM Local bị lỗi RAP    
062-277   IISS DADF Communication bị lỗi RAP    
062-300   Hở công tắc nằp cửa trên RAP    
062-310   IISS EEPROM Local bị lỗi RAP    
062-311  Logic phần mềm IISS lỗi RAP   
062-345   Hệ thống phụ IISS EEPROM bị lỗi RAP    
062-357  Quạt CCD lỗi   
062-360   Lỗi Vị trí Carriage RAP   NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương  Power on/off
062-371   Độ chiếu sáng đèn không đạt RAP    
062-380   Lỗi Platen AGC CH1 RAP   NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương 
062-386   Lỗi Platen AOC CH1 RAP   NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương  
062-389   Carriage hoạt động quá tải RAP   
062-392   Bộ nhớ IISS PWBA bị lỗi 1 RAP    
062-393   IISS PWBA bị lỗi 2 RAP (error code 062-393 Without knowing the model number, it is hard. This code usually represents a "scanner error." You would need to purchase a part in the document scanner area) Lỗi chức năng SCAN   Mượn main SYS của 1 máy khác để sử lý
062-395  IIT PWB Power cable connection fail RAP  Kết nối cáp board scan lỗi 
062-396  CCD cable connection fail RAP    
062-397  IIT-cont Video cable connection fail RAP    
062-398  IIT-cont I/O cable connection fail RAP   
062-500  Write to error during download RAD   
071-xxx  Tray 1   
071-105   Sensor đăng ký giấy khay 1 ở chế độ ON JAM RAP    
071-210   Nâng khay 1 không hoạt động JAM RAP     
071-211    Khay 1 bị lỗi RAP     
072-xxx    Tray 2    
072-101    Khay 2 không lấy giấy JAM RAP    
072-105    Sensor đăng ký giấy khay 2 ở chế độ ON JAM RAP     
072-210    Nâng khay 2 không hoạt động JAM RAP     
072-211    Khay 2 bị lỗi RAP     
077-xxx   JAM & Cover Open   
077-101    Sensor đăng ký giấy ở chế độ OFF JAM RAP    
077-103    Fuser Exit Sensor ở chế độ OFF JAM RAP     
077-104    Exit Sensor ở chế ñộ OFF (quá ngắn) JAM RAP    
077-106    Fuser Exit Sensor ở chế độ ON JAM RAP    
077-109    IOT Exit Sensor ở chế độ ON JAM straight RAP     
077-113   IOT Exit Sensor ở chế độ Off JAM straight RAP    
077-114   Exit 2 Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
077-129   Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng)    
077-130   Duplex Out Sensor ở chế độ ON JAM RAP   
077-131   Duplex wait Sensor ở chế độ ON JAM RAP    
077-211   Phát hiện ra Module khay không phù hợp RAP    
077-300   Nắp trước của IOT bị mở RAP    
077-301   Công tắc bên trái bị mở RAP    
077-305   Công tắc nắp bên trái module khay bị mở RAP    
077-307   Nắp DUP bị mở RAP    
077-308   Công tắc nắp bên trái trên bị mở RAP    
077-309   Công tắc nắp trái dưới bị mở RAP   
077-310   Bộ điều khiển không gửi hình ảnh RAP    
077-311 (DC-II 7000)  Sensor home vị trí gần đầu phía trong cụm sấy (DC-II 7000)  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor, có thể bị lệch vị trí  
077-329   Motor chính không dừng lại RAP   
077-900   Sensor đăng ký giấy ở trạng thái tĩnh JAM RAP    
077-901  Fuser Exit Sensor ở trạng thái tĩnh ( không hoạt động) JAM RAP  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor  
077-902   Exit Sensor 2 ở chế độ ON JAM standby RAP    
077-904   Sensor lấy giấy ra khay 2 ở trạng thái tĩnh RAP    
077-905    Sensor lấy giấy ra khay 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP     
077-906    Sensor lấy giấy ra khay 4 ở trạng thái tĩnh JAM RAP     
077-907   Duplex Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP  Kẹt sensor duplex  
077-909  One of the IOT sensor detected paper   Lỗi kẹt giấy 
091-xxx   Drum   
091-320     
091-401   Tuổi thọ Drum sắp hết RAP   
091-440   Tuổi thọ Drum trước khi sắp hết hạn RAP    
091-912   Không thể cài đặt XERO/Developer Cartridge RAP    
091-913   Hết tuổi thọ Xero/Developer Cartridge RAP     
091-914    Xero/Developer Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP   
091-915    Xero/Developer Cartridge CRUM không thể ghi dữ liệu RAP    
091-916    Dữ Liệu Drum CRUM không khớp RAP     
092-xxx   Process Control  
092-315 (DC-IV 3065)    Thay từ ( chú ý: Từ chuẩn của Xerox 3065 
092-910   Sensor ATC không hoạt động RAP   
093-xxx   Toner Supply   
093-311 (DC-II 7000)  Rotary Assembly Failure  Kiểm tra sensor hopper (TD) và hệ thống cấp mực 762-059 đặt 0
093-312   Motor phân phối mực không hoạt động RAP   
093-406  Hộp mực đen Toner black sắp hết RAP   
093-912  Hộp mực đen hết mực RAP  
093-924  Toner Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP   
093-925  Dữ liệu Toner Crum bị lỗi RAP   
093-926  Dữ Liệu Toner Drum CRUM không khớp RAP   
124-313/315  Lệch serial number   IOT,SYS1,SYS2 đặt lại serial number
     
     

  

  

Danh mục tin: 

Liên hệ

Đt / Zalo: 0941.891.633


Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ Quang Minh
Địa chỉ: 435 đường Thanh Bình, p. Mỗ Lao, q.Hà Đông, Hà Nội
Email: quangminhcopy@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

                   
Hãy gửi thắc mắc đến chúng tôi
Go to top